Home > Begeleiding

Begeleiding

De overgang van uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot en ingrijpend. Dat geldt voor elk kind. Bijzonder op het Edison College is dat we die overgang zo gemakkelijk mogelijk maken. Een heel team begeleidt uw kind op het Edison College. Niemand staat er dus alleen voor. Benieuwd? Ontdek samen met uw kind hoe het Edison precies de hulp geeft die nodig is, per kind op maat.

We maken ook kennis met de juf of meester
De juf of meester van de basisschool weet natuurlijk heel veel over uw kind. Dus praat het Edison College met de basisschool als uw kind besluit naar ons te komen. Handig! Zo weten we al wie uw kind is, wat hij of zij leuk vindt en waar de voorkeuren liggen. Of waar uw kind straks misschien wat extra hulp bij nodig heeft.

Intakegesprek met het kind en de ouders: direct een vertrouwd gevoel

Nog voor de grote zomervakantie hebben we een gesprek met de ouders en het kind. Dat noemen we een intakegesprek en jullie maken al direct kennis met de mentor. Een prima moment om elkaar vragen te stellen en op je gemak te raken.

De mentor wijst de weg…
Komt uw kind na de zomervakantie in de brugklas van het Edison College? Dan begeleidt de mentor uw kind twee dagen tijdens de introductiedagen. Een prima voorbereiding op de eerste echte schooldag en uw kind voelt zich direct op het gemak. De mentor geeft zijn of haar klas in één of meerdere vakken les, verzorgt de studielessen en de lessen sociale vaardigheden. De mentor komt in de eerste helft van het eerste schooljaar een keer bij u thuis. Uw kind kan laten zien wat hem of haar thuis bezighoudt en wat uw kind leuk vindt, zoals een hobby. En als er op school iets is, kunnen u en uw kind dat met de mentor rustig bespreken in de eigen vertrouwde omgeving. Een stuk extra aandacht, fijn toch? Kortom, de mentor is contactpersoon voor leerlingen, docenten en ouders/verzorgers.

Heeft uw kind extra hulp nodig? Geen probleem!
Soms kan blijken uit de gesprekken voor de zomervakantie, dat uw kind meer hulp nodig heeft. Geen punt: samen met de ouders en onze ondersteuningscoördinator maken we een plan voor passend onderwijs. Met dit hulpplan krijgt uw kind straks op het Edison al vanaf de allereerste schooldag precies de passende zorg om het hier helemaal naar de zin te krijgen.

Vertrouwenspersonen: veilig en vertrouwd
Elke leerling heeft recht op een plezierige schooltijd. Pesterijen en andere onplezierige zaken horen niet op het Edison College. Toch kunnen er problemen ontstaan, waar een leerling alleen of samen met ouders/verzorgers of vrienden niet meer uit komt. De leerling kan dan contact zoeken met één van de vertrouwenspersonen. Zij zijn er speciaal voor de leerlingen.