Home > Begeleiding > Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Voor veel groep 8-leerlingen is de overstap naar het voortgezet onderwijs best een grote stap. De meeste leerlingen zijn al na een paar weken helemaal gewend aan alle veranderingen. Wij helpen de leerlingen natuurlijk om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.
Leerlingen worden op het Edison College door verschillende mensen begeleid. Zo staan onze leerlingen er niet alleen voor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij/zij zorgt voor de algemene begeleiding van de klas en de leerling.

De mentor kan via de afdelingsleider extra begeleiding aanvragen voor een leerling. De ondersteuningscoördinator kijkt dan met het begeleidingsteam welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Het gaat vooral om leerlingen met een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie en een achterstand op taalgebied, maar ook om leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied. De orthopedagoog neemt, indien nodig, testen af om te bepalen waar de problemen op school door veroorzaakt worden.

Ondersteuningscoördinator en begeleidingsteam
De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de begeleiding van de leerlingen. Zij stuurt het begeleidingsteam aan. Het begeleidingsteam bestaat uit leerlingbegeleiders en docenten die speciaal opgeleid zijn om leerlingen te begeleiden. Indien nodig, verwijzen deze docenten door naar de orthopedagoog.

Ondersteuning op maat
Extra begeleiding wordt ingezet tijdens een bepaalde periode, waarna wij bekijken of de begeleiding voortzetting verlangt of niet. De hulp wordt dus op maat ingezet; voor sommige leerlingen in een enkel gesprek, voor anderen is er individuele begeleiding tijdens een langere periode.
De vakbegeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden, aansluitend op de leerstof. Het doel is om de leerling zó zelfstandig te maken, dat hij of zij weer zonder hulp verder kan.