Home > Onderwijs > Leerstraat

Leerstraat

We werken al een aantal jaren op een manier die succesvol is. In de Leerstraat gaan we een stap verder. Daar doen we iets dat we al langer wilden doen, maar dat nog niet kon. Met de nieuwe wetgeving kan het wél. Dat is een kans die we met beide handen aanpakken!

Examen op maat
Voortaan mogen leerlingen examen doen op verschillende niveaus. Als het gemiddelde niveau van uw kind bijvoorbeeld op kader ligt, maar hij blinkt uit in wiskunde, dan kan hij dat vak op mavo niveau doen. Dat geeft een kick. Niet alleen voor uw kind, ook voor onze docenten. Want die willen niets liever dan elke leerling op zijn of haar eigen niveau laten schitteren.

Veilige sfeer, veel variatie
In de Leerstraat is uw kind het grootste deel van de dag met dezelfde groep leerlingen en docenten. Dat voelt vertrouwd; het is goed voor de sfeer, de samenwerking en de resultaten. We werken met lesblokken van 70 minuten en we zorgen voor veel variatie en goede begeleiding. Zodat elke leerling op zijn manier kan leren. De leerling krijgt de kans om veel uit te proberen. Zo ontdekt hij wat voor hem het best werkt.

Gaandeweg krijgt de leerling zelf steeds meer de touwtjes in handen. Dat doen we niet alleen omdat veel leerlingen dat fijn vinden, maar vooral ook omdat we ze daarmee goed voorbereiden op hun vervolgopleiding, op de samenleving en de beroepspraktijk. Daar wordt veel van hun zelfstandigheid gevraagd.

Hoe ziet die Leerstraat eruit?
De Leerstraat is één gang van de school met verschillende ruimtes die allemaal met elkaar in verbinding staan. Leerlingen zitten  in een  basis-/kadergroep, of kader-/mavogroep.  In deze  groep werken ze op hun eigen niveau. Uw kind kan dus bijvoorbeeld in het eerste blokuur biologie volgen op kaderniveau en in het volgende uur Engels op mavoniveau.  Elke les begint met een instructie op het niveau waar je op dat moment zit. Daarna gaat een deel van de leerlingen aan de slag, terwijl anderen nog wat extra instructie krijgen. De ene leerling werkt aan een ‘standaard’ opdracht, de andere aan een verdiepingsopdracht. En soms is een leerling zo ver dat hij zelfs met een ander vak bezig mag.

In de Leerstraat leer jij op jouw manier, op jouw niveau in je eigen tempo. Je leert niet de hele dag met de hele klas, maar steeds met een groep van jouw niveau. Lekker afwisselend, met goede begeleiding en zo zelfstandig als je zelf aankunt.