Home > Onderwijs > Lestijden en rapporten

Lestijden en rapporten

Op het Edison Colleges begint het eerste lesuur om 08.10 uur. Bij de start van het schooljaar ontvangen leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen.

Lesuren en pauzes
1e lesuur 08.10 – 09.00 uur
2e lesuur 09.00 – 09.50 uur
3e lesuur 09.50 – 10.40 uur
Pauze 10.40 – 11.00 uur
4e lesuur 11.00 – 11.50 uur
5e lesuur 11.50 – 12.40 uur
Pauze 12.40 – 13.10 uur
6e lesuur 13.10 – 14.00 uur
7e lesuur 14.00 – 14.50 uur
8e lesuur 14.50 – 15.40 uur
9e lesuur 15.40 – 16.30 uur

Cijfers en rapporten

Alle leerjaren van de mavo en het vmbo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten.
Behaalde cijfers zijn voor leerlingen en ouders ook te zien op het webportaal.