Home > Onderwijs > Roostertijden en rapporten

Roostertijden en rapporten

70 minuten lesrooster

Op het Edison Colleges begint het eerste lesuur om 08.15 uur. Bij de start van het schooljaar ontvangen leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen.


1
e lesuur 08.15 – 09.25 uur

2e lesuur 09.30 – 10.40 uur

Pauze 10.40 – 11.00 uur

3e lesuur 11.00 -12.10 uur

Pauze 12.10 – 12.40 uur

4e lesuur 12.40 – 13.50 uur

5e lesuur 13.55 – 15.05 uur

Pauze 15.05 – 15.20 uur

6e lesuur 15.20 – 16.30 uur


Cijfers en rapporten

Alle leerjaren van de mavo en het vmbo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten.
Behaalde cijfers zijn voor leerlingen en ouders ook te zien op het webportaal.