Home > Onderwijs > Roostertijden en rapporten

Roostertijden en rapporten

70 minuten lesrooster

Op het Edison College begint het eerste lesuur om 08.15 uur. Bij de start van het schooljaar ontvangen leerlingen het lesrooster met het wekelijks aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen.

1e lesuur08.15 – 09.25 uur
2e lesuur09.30 – 10.40 uur
Pauze 10.40 – 11.00 uur
3e lesuur11.00 – 12.10 uur
Pauze 12.10 – 12.40 uur
4e lesuur12.40 – 13.50 uur
5e lesuur13.55 – 15.05 uur
Pauze 15.05 – 15.20 uur
6e lesuur15.20 – 16.30 uur

Cijfers en rapporten

Alle leerjaren bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Behaalde cijfers zijn voor leerlingen en ouders ook te zien op het webportaal.