Home > Onderwijs > Mavo Plus

Mavo Plus

Heel bijzonder op het Edison College is de Mavo Plus. Uw kind krijgt in Mavo Plus uiteraard bekende theorievakken zoals Engels, Nederlands, wiskunde en geschiedenis. Leren doen de leerlingen heel veelzijdig, bijvoorbeeld door het doen van projecten en opdrachten in groepjes en excursies. Daarnaast krijgen leerlingen bij Mavo Plus vier vakmanschapsuren per week. In het eerste jaar maken leerlingen kennis met Vakmanschap Techniek en Vakmanschap Horeca, Dienstverlening en Producten. In het tweede jaar gaan ze verder in één richting.

Mavo Plus: meer dan een gewone mavo
Als brugklasleerling van Mavo Plus maakt uw kind allerlei spannende keuzes. Het kiest tussen de sportroute en de kunst- en cultuurroute. En uw kind maakt ook kennis met de twee beroepsrichtingen op het Edison College: Techniek en Horeca, Dienstverlening en Producten. De leerlingen worden opgeleid om met hun diploma Mavo Plus straks als vakman of vakvrouw probleemloos door te stromen naar het mbo, op mbo niveau 3 en 4. Daarom maken zij, naast de standaard mavo-vakken, ook al vanaf de eerste lesdag kennis met beroepsgerichte vakken.

Einde eerste jaar Mavo Plus: een bewuste vervolgkeuze
Met de mentor en de ouders maakt de leerling aan het eind van het eerste schooljaar vervolgens de keuze uit de twee beroepsrichtingen en in het volgende jaar gaat hij of zij met die keuze door. Zo heeft uw kind goed kunnen ruiken aan alle mogelijkheden en sorteert hij of zij in het jaar daarna heel bewust voor met de beroepsoriëntatie die het beste past. En ook in de vervolgjaren op Mavo Plus houdt uw kind gewoon de normale mavovakken, zoals Engels, Nederlands, en natuurkunde, scheikunde en techniek in één combinatievak: Nasteq.

Mavo Plus en dan…
De meeste mavo-leerlingen gaan na de mavo naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen die Mavo Plus hebben gedaan, hebben een streepje voor op alle andere leerlingen. Met de kennis van de verschillende beroepsrichtingen kunnen ze immers veel beter kiezen welke vervolgopleiding bij hen past.

Zelfs doorstromen naar havo is mogelijk

Leerlingen met havo-ambities kunnen na Mavo Plus doorstromen naar havo. Vanaf leerjaar 3 kunnen ze dan een extra vak kiezen, om een goede basis te leggen voor de overstap naar havo.