Home > Onderwijs > Vakcolleges (vmbo)

Vakcolleges (vmbo)

In onze maatschappij is een grote herwaardering voor vakmensen, van horeca tot autoreparatie en meer. Hier speelt het Edison College op in met het Vakcollege. Ideaal als uw kind vmbo basis- of kaderadvies heeft en graag gericht voor een vak én dus een beroep leert.

Leerlingen met advies vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg starten in het Edison College in het Vakcollege. In het Vakcollege krijgen leerlingen meteen in het eerste leerjaar vier lesuren per week beroepsgerichte lessen. Deze lessen noemen we vakmanschapsuren. Leerlingen leren door te doen, zowel in school als bij bedrijven. Ze doen veel ervaring op en zijn daardoor gemotiveerder om te leren. In het Vakcollege worden echte vakmannen en vakvrouwen opgeleid.

Vakcollege (vmbo basis en kader): direct leren voor een echte job
Heeft uw kind een advies vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg? Dan start uw zoon of dochter op het Edison College in het Vakcollege. Welke richting uw kind ook kiest: we leiden uw zoon of dochter op tot échte vakman of vakvrouw. Dat maakt dat de kans op een job later veel en veel groter is.

Onze Vakcolleges (vmbo-profielen):

  • Techniek Produceren, Installeren, Energie/PIE
    Een brede technische opleiding
  • Horeca, Bakken, Recreatie/HBR
    Een opleiding waarin professioneel koken en bakken centraal staat
  • Dienstverlening en Producten/D&P
    Een brede opleiding, met diverse beroepsvoorbereidende elementen (zorg, kantoor, geüniformeerde beroepen, ICT, sport enz.)


Aan de slag met…vakmanschap!

Later wil uw kind natuurlijk een leuk beroep. Dus gaat uw zoon of dochter op onze Vakcolleges al direct vanaf de eerste klas aan de slag met vakmanschap. Dit zijn lessen waar de leerlingen van alles leren en doen met een later beroep in het achterhoofd. Zo leren zij heel snel allerlei beroepen kennen en kiezen zij later gerichter.

Veel vmbo-leerlingen zijn echte ‘doeners’ en voor hen zijn onze Vakcolleges een groot succes. Waarin het Edison College hiermee voorop loopt? Op andere vmbo-scholen starten leerlingen pas in de derde klas met het beroepsgerichte programma. Dan begint ook direct al de voorbereiding voor het examen. Als uw kind dan na een jaar denkt: ik zit verkeerd, dan is veranderen bijna niet meer mogelijk. Op het Edison kunnen zij zichzelf met het Vakcollege dus veel eerder voorbereiden op wat zij écht later willen met hun vervolgstudie en werk.

Een richting kiezen
Natuurlijk helpen we leerlingen die het moeilijk vinden om een keuze te maken voor een van de vakcolleges. In de onderbouw van de vakcolleges maken de leerlingen kennis met beide richtingen zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Op de doemiddagen en de open dag kunnen leerlingen van groep 8 al kennismaken met de verschillende vakcolleges.