Home > Schoolgids

Aanmelden van leerlingen

  Als je kiest voor het Edison college vind je hier het aanmeldformulier voor schooljaar 2021-2022 Edison aanmeldformulier 2021-2022 V2_LR WEB Aanmeldprocedure Bij de aanmelding ontvangen we een advies van de afleverende school; dit is voor ons een belangrijk advies.Daarnaast… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Het Edison College heeft voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn (personeel, maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten die verband houden met school) een ongevallenverzekering en een doorlopende… Lees verder

Actief burgerschap

  Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in… Lees verder

Anti-discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch milieu en fysieke verschijning’ Om discriminatie te voorkomen wordt… Lees verder

Antipestprotocol

woensdag 4 september 2019

Lees hier over ’t  Anti pestprotocol Edison college… Lees verder

Begeleiding

De overgang van uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot en ingrijpend. Dat geldt voor elk kind. Bijzonder op het Edison College is dat we die overgang zo gemakkelijk mogelijk maken. Een heel team begeleidt uw… Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

CJG In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG… Lees verder

Contactgegevens Edison College Apeldoorn

woensdag 4 september 2019

Adres : Waleweingaarde 103 7329 BD Apeldoorn Telefoon 055 – 5332492 E-mail : info@edisoncollege.nl… Lees verder

De geschiedenis van de school

woensdag 4 september 2019

Het Edison College is in 1994 ontstaan uit een fusie van drie scholen: De Koninklijke Scholengemeenschap de Maten (MAVO-HAVO-VWO), De Algemene Technische School (VMBO) en Scholengemeenschap de Meent (VMBO). In eerste instantie werd er lesgegeven op drie locaties: De Maten… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

woensdag 4 september 2019

Voortkomend vanuit de missie en de visie heeft het Edison College vijf hoofddoelen geformuleerd die in de periode 2021-2025 centraal staan: Het Edison College levert kwalitatief goed onderwijs op maat Het Edison College draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van… Lees verder