Home > Schoolgids

Aanmelden van leerlingen

Je hebt je keuze voor een school gemaakt. En dan? Als je je keuze hebt gemaakt, vraag je leerkracht van groep 8 dan om het aanmeldingsformulier. Je kunt het hier ook downloaden Edison aanmeldformulier 2021-2022 V2_LR WEB Aanmeldprocedure De leerkracht van… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Actief burgerschap

  Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in… Lees verder

Anti-discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch milieu en fysieke verschijning’ Om discriminatie te voorkomen wordt… Lees verder

Antipestprotocol

woensdag 4 september 2019

Lees hier over ‘t  AVOO Antipestprotocol… Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en… Lees verder

Contactgegevens Edison College Apeldoorn

woensdag 4 september 2019

Adres : Waleweingaarde 103 7329 BD Apeldoorn Telefoon 055 – 5332492 E-mail : info@edisoncollege.nl… Lees verder

De geschiedenis van de school

woensdag 4 september 2019

Het Edison College is in 1994 ontstaan uit een fusie van drie scholen: De Koninklijke Scholengemeenschap de Maten (MAVO-HAVO-VWO), De Algemene Technische School (VMBO) en Scholengemeenschap de Meent (VMBO). In eerste instantie werd er lesgegeven op drie locaties: De Maten… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

woensdag 4 september 2019

Voortkomend vanuit de missie en de visie en in overeenstemming met de hoofdoelen van AVOO heeft het Edison College vijf hoofddoelen geformuleerd die in de periode 2016-2020 centraal staan: Het Edison College levert kwalitatief goed onderwijs op maat Het Edison… Lees verder

Foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder