Home > Schoolgids > Algemeen > Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid
Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. Een misverstand is echter dat de school aansprakelijk is voor (letsel)schade enkel en alleen vanwege het feit dat het incident gebeurt tijdens schooltijd of tijdens door de school georganiseerde activiteiten.

De school is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig handelen van leerlingen. Leerlingen dan wel hun ouder(s)/verzorger(s) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Eventuele schade kan dan verhaald worden op deze leerling dan wel ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling schade toebrengt in of aan het schoolgebouw, dan zullen zijn of haar ouders/verzorgers, dan wel de leerling zelf, aangesproken worden op de kosten van de schade.

Verzekeringen
Voor de school is een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering (annulering valt hier niet onder). De aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen betreft een secundaire dekking. Dit houdt in dat eerst de eigen WA-verzekering dient te worden aangesproken.

Aansprakelijkheid
Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. Een misverstand is echter dat de school aansprakelijk is voor (letsel)schade enkel en alleen vanwege het feit dat het incident gebeurt tijdens schooltijd of tijdens door de school georganiseerde activiteiten.

De school is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig handelen van leerlingen. Leerlingen dan wel hun ouder(s)/verzorger(s) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Eventuele schade kan dan verhaald worden op deze leerling dan wel ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling schade toebrengt in of aan het schoolgebouw, dan zullen zijn of haar ouders/verzorgers, dan wel de leerling zelf, aangesproken worden op de kosten van de schade.

Verzekeringen
Voor de school is een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering (annulering valt hier niet onder). De aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen betreft een secundaire dekking. Dit houdt in dat eerst de eigen WA-verzekering dient te worden aangesproken.