Home > Schoolgids > Algemeen > Actief burgerschap

Actief burgerschap

 

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij. Het naar behoren afronden van de stage is opgenomen in de bevorderingsnormen van de tweede klassen. Stages kunnen plaatsvinden bij non-profitorganisaties of bij maatschappelijke projecten van bedrijven. Leerlingen en ouders krijgen voorlichting over de stage.