Home > Schoolgids > Algemeen > Informatieverstrekking gescheiden ouders

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken. Indien er een uitspraak van de rechter ligt die anders bepaald, is dat vonnis leidend.

Bij de informatieverstrekking is het van belang wie het ouderlijk gezag heeft.

 • Beide ouders hebben het ouderlijk gezag.
 • Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag.

 

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag
De ouders moeten onderling afstemmen over de te nemen besluiten met betrekking tot de kinderen. Beide ouders hebben evenveel recht op informatie van de school met betrekking tot hun kinderen. Indien de ouders gescheiden zijn, zal er geen informatie worden gegeven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.

Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag
De ouder, met het ouderlijk gezag, kan alleen (zonder de andere ouder) besluiten nemen met betrekking tot de kinderen. De andere ouder heeft recht op beperkte informatie van de school met betrekking tot de kinderen. Bij de beperkte informatie gaat het om:

 • Belangrijke feiten en omstandigheden.
 • Deze moeten bovendien betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en opvoeding.
 • Het betreft alleen informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school.

 

Niet alleen de ouders hebben onderling een informatieplicht, maar ook de school. Deze verplichting geldt ten aanzien van:

 • De ouders met het ouderlijk gezag
 • Ouder (niet belast met het ouderlijk gezag) indien deze daarom verzoekt
 • Voogd
 • De leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn

De ouder waar het kind woont, is het eerste aanspreekpunt voor de school. Deze ouder (heeft de wettelijke verplichting) om de andere ouder te informeren.

Indien de andere ouder zich bij de school meldt en verzoekt om informatie, zal de school bepalen (afhankelijk of deze ouder ook het ouderlijk gezag) welke informatie wordt verstrekt (zie bovenstaande).

De andere ouder (indien deze daarom verzoekt) zal worden uitgenodigd voor ouderspreekavonden. Ook krijgt deze ouder (op diens verzoek) toegang tot de schoolvorderingen.

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken. Indien er een uitspraak van de rechter ligt die anders bepaald, is dat vonnis leidend.

Bij de informatieverstrekking is het van belang wie het ouderlijk gezag heeft.

 • Beide ouders hebben het ouderlijk gezag.
 • Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag.

 

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag
De ouders moeten onderling afstemmen over de te nemen besluiten met betrekking tot de kinderen. Beide ouders hebben evenveel recht op informatie van de school met betrekking tot hun kinderen. Indien de ouders gescheiden zijn, zal er geen informatie worden gegeven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.

Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag
De ouder, met het ouderlijk gezag, kan alleen (zonder de andere ouder) besluiten nemen met betrekking tot de kinderen. De andere ouder heeft recht op beperkte informatie van de school met betrekking tot de kinderen. Bij de beperkte informatie gaat het om:

Belangrijke feiten en omstandigheden.
Deze moeten bovendien betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en opvoeding.
Het betreft alleen informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school.

Niet alleen de ouders hebben onderling een informatieplicht, maar ook de school. Deze verplichting geldt ten aanzien van:

 • De ouders met het ouderlijk gezag
 • Ouder (niet belast met het ouderlijk gezag) indien deze daarom verzoekt
 • Voogd
 • De leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn

De ouder waar het kind woont, is het eerste aanspreekpunt voor de school. Deze ouder (heeft de wettelijke verplichting) om de andere school te informeren.

Indien de andere ouder zich bij de school meldt en verzoekt om informatie, zal de school bepalen (afhankelijk of deze ouder ook het ouderlijk gezag) welke informatie wordt verstrekt (zie bovenstaande).

De andere ouder (indien deze daarom verzoekt) zal worden uitgenodigd voor ouderspreekavonden. Ook krijgt deze ouder (op diens verzoek) toegang tot de schoolvorderingen.