Home > Schoolgids > Algemeen > Inspectie van het onderwijs

Inspectie van het onderwijs

Naast onze aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de Onderwijsinspectie. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en de directie. Uit het laatste inspectierapport van het Edison College komt het volgende naar voren: ‘De inspectie heeft veel waardering voor de begeleiding van de leerlingen die voortkomt uit een goede samenwerking tussen docenten, het decanaat en de mentoren. Tijdens de lessen heerst orde, de leertijd wordt effectief gebruikt en de leerlingen worden actief betrokken bij de lessen. De inspectie heeft ook grote waardering voor de transparante en inzichtelijke manier waarop de school zich verantwoordt voor de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.’ Ook het professionele klimaat valt op, waarbij het op het Edison College heel gewoon is geworden om bij elkaar lessen te bezoeken en elkaar feedback te geven. De inspectie ziet ook jaarlijks toe op het voldoen aan de onderwijstijd op het Edison College. Via www.schoolvo.nl geven wij inzicht in onze onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen verzameld wordt in één systeem.