Home > Schoolgids > Algemeen > Mobiele telefoons

Mobiele telefoons

Gebruik van mobiele telefoons door leerlingen

  • ¬†Telefoneren met een mobiele telefoon is alleen toegestaan in de straat en in de aula.
  • Op alle andere plaatsen in school is telefoneren verboden.
  • Het is nimmer toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken van medewerkers en leerlingen, tenzij daar toestemming voor werd gegeven door de betreffende medewerker en/of leerling.
  • Tijdens onderwijstijd mag een mobiele telefoon alleen gebruikt worden indien de docent/beheerder toestemming heeft gegeven. Dit geldt voor alle gebruiksmogelijkheden van de mobiele telefoon.
  • Oordopjes zijn verplicht bij gebruik van de mobiele telefoon als muziek beluisterd wordt, want anderen mogen van de muziek geen hinder ondervinden.
  • Indien de mobiele telefoon wordt gebruikt op een verboden plaats of op een wijze die niet toegestaan is, wordt hij ingenomen door de medewerker die dat waarneemt. Aan het eind van de lesdag krijgt de leerling de telefoon weer terug.