Home > Schoolgids > Algemeen > Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Het  Samenwerkingsverband  is  in  het  kader  van  de  Wet  op  Passend  Onderwijs  verplicht  om  een  ondersteuningsplan  te  schrijven  voor  het  gehele  Samenwerkingsverband.  Hierin  worden  de  schoolondersteuningsprofielen  van  de  scholen  naast  elkaar  gelegd  en  wordt  bekeken  of  er  voor  alle  leerlingen  in  de  regio  een  passend  onderwijsaanbod  is.  Het  is  de  formele  taak  van  het  Samenwerkingsverband  om  te  zorgen  dat  er  aan  alle  leerlingen  passend  onderwijs  geboden  kan  worden,  waarbij  elke  leerling  de  ondersteuning  krijgt  die  hij  of  zij  nodig  heeft.  Dit  aanbod  kan  geboden  worden  door  een  school  binnen  het  Samenwerkingsverband,  maar  waar  het  gaat  om  heel  specifieke  kennis  kan  er  ook  een  school  gezocht  worden  buiten  het  Samenwerkingsverband.  Hierbij  valt  te  denken  aan  onderwijs  aan  leerlingen  met  ernstige  spraak-­‐taal  problemen, onderwijs  aan  blinde  of  slechtziende  leerlingen  en  onderwijs  aan  leerlingen  met  specifieke  lichamelijke  of  medische  aandoeningen.  In  het  ondersteuningsplan  van  het  Samenwerkingsverband  is  ook  beschreven  op  welke  manier  leerlingen  worden  toegelaten  tot  LWOO,  Praktijkonderwijs,  Speciaal  Onderwijs  en  de  bovenschoolse  schakelvoorziening.  Daarnaast  zijn  er  formele  zaken  opgenomen  in  het  ondersteuningsplan  van  het  Samenwerkingsverband  zoals  de  financiële  verdeling  van  middelen,  de  organisatiestructuur,  de  ontwikkelagenda  van  het  Samenwerkingsverband  en  de  klachten  en  geschillenregeling.