Home > Schoolgids > Algemeen > Sociale media

Sociale media

Sociale media zoals Whatsapp, Facebook, YouTube, Snapchat en Instagram bieden ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd is het van belang te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) ook instanties en personen kunt schaden. Het Edison College wil daarom dat leerlingen en medewerkers bewust met de sociale media omgaan. Vandaar dat er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Belangrijk daarin is dat de school en hun gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Het Edison College vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers verantwoord om zullen gaan met sociale media. Om leerlingen hierbij te helpen wordt in de mentorlessen en de lessen zelfredzaamheid uitgebreid aandacht besteed aan sociale media

Het gebruik van Social Media tijdens schooltijd door leerlingen

Leerlingen op het Edison College mogen onder schooltijd (pauzes en na toestemming van de docent) gebruik maken van sociale netwerken voor privé gebruik, voor zover dat niet ten koste gaat van het werk. Sociale netwerken kunnen ook ingezet worden in lessen of voor school.

Aanwijzingen leerlingen

Bij het gebruik van Sociale Media vragen we je voor zover van toepassing, de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

  1. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor wat je communiceert, onder welke naam of alias je dat ook doet. Houd dat altijd in je achterhoofd.
  2. Als je in een discussie betrokken raakt waarvan je merkt dat die onplezierig wordt, houd er dan mee op in plaats van je te laten meeslepen. Je kunt dit altijd melden bij je mentor of coach.
  3. Reageer niet impulsief, het kan nooit kwaad twee keer na te denken voordat je een posting doet.
  4. Het Edison College zal geen ruzies, ontstaan door het gebruik van sociale media in de privésfeer, ‘op gaan lossen’. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te handelen.
  5. Houd er rekening mee dat je in je communicatie geen informatie verspreidt over anderen die daar geen toestemming voor hebben gegeven.
  6. Als je accounts of aliassen aanmaakt, is het zonder toestemming van de schoolleiding niet toegestaan het Edison College op enigerlei wijze onderdeel te laten uitmaken van die accountnaam of alias.
  7. Voor zover je op sociale media dingen doet / zegt die schadelijk zijn voor het Edison College is er altijd een mogelijkheid dat je daar op wordt aangesproken.
  8. Als je iets communiceert dat direct of indirect gaat over het Edison College, dan vragen we je nooit negatief te zijn/doen/communiceren; niet over ons en niet namens ons. Voor negatieve communicatie lenen sociale media zich heel slecht en het leidt zelden tot iets goeds. Als je het ergens niet mee eens bent, meld dat dan rechtstreeks bij de school en niet via de sociale media.

We realiseren ons dat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan. In deze regeling hebben we geprobeerd de belangrijkste uitgangspunten en afspraken te benoemen, maar volledig kunnen we niet zijn. De belangrijkste afspraak is daarom misschien wel: Blijf nadenken en houd het belang van jezelf en van het Edison College altijd in je achterhoofd. Blijf beleefd!