Home > Schoolgids > Algemeen > Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Bezoek

Er is een inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, te bezoeken in de jeugdbibliotheek (verdieping -1) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

Contact

Telefoon: 085-047 17 74, bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl
Website: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Aanvullende informatie:

  • Naast kinderbijslag is soms een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk.
  • De gemeente Apeldoorn biedt via Samen 055 ondersteuning bij financiële vragen.
  • Algemene informatie over studiekosten is te vinden op www.duo.nl.