Home > Schoolgids > Algemeen > Verzuim en ziekte

Verzuim en ziekte

Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet voor 08.10 uur telefonisch worden doorgegeven door de ouder(s)/verzorger(s) aan de receptie (telefoon 055 – 533 24 92). Bij terugkomst op school moet een schriftelijke betermelding, ondertekend door één van de ouders/verzorgers, bij de verzuimcoördinator in het expertisepunt worden ingeleverd. Voor deze schriftelijke betermelding is er het standaardformulier verzuim

Onze verzuimcoördinator controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Het verzuimformulier dient gebruikt te worden voor het aanvragen van verlof of het beter melden na ziekte. Op het moment van inleveren wordt door de verzuimcoördinator een nieuw formulier verstrekt.