Home > Schoolgids > Algemeen > Verzuim en ziekte

Verzuim en ziekte

Afwezigheid vanwege ziekte

Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet voor 08.10 uur telefonisch worden doorgegeven door de ouder(s)/verzorger(s) aan de receptie (telefoon 055 – 533 24 92). Bij terugkomst op school moet onderstaand formulier door de leerling worden ingeleverd bij de receptie of de verzuimcoördinator (lokaal 2.35). Dit formulier moet ondertekend zijn door één van de ouders/verzorgers.

Aanvragen kort verlof (max. 1 dag)

Voor het aanvragen van kort verlof, zoals bezoek huisarts of bijwonen huwelijk gebruikt u ook onderstaand formulier. Dit formulier wordt ruim op tijd, voor zover dat mogelijk is, ingeleverd bij de receptie of de verzuimcoördinator in lokaal 2.35 en is tevens ondertekend door één van de ouders/verzorgers.

Aanvragen bijzonder verlof langer dan 1 dag

Extra verlof voor meer dan 1 dag moet minimaal acht weken van tevoren bij de directie van het Edison College worden aangevraagd. De aanvraag kan worden afgegeven bij de adjunct-directeuren, mevrouw J. Barelds of mevrouw A. Verberne. Voor het aanvragen van langdurig verlof gebruikt u onderstaand formulier.

Formulier verzuimAanvraagformulier bijzonder verlof langer dan 1 dag

Onze verzuimcoördinator controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt (nieuwe) verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers.