Home > Schoolgids > Algemeen > Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Edison College ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar € 35,50. Deze bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs en waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Door de inkomsten uit de ouderbijdrage zijn we in staat extra activiteiten voor alle leerlingen te organiseren. Bijvoorbeeld sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden, inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad. Het stimuleren van klassenuitjes, de deelname aan culturele activiteiten en het kopen van een cadeautje voor eindexamenleerlingen wordt mede mogelijk gemaakt door de ouderraad. Voor hun werk is ook een kleine bijdrage in de ouderbijdrage opgenomen.

Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van collectiviteit doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen.

Zie hieronder het overzicht van de hoogte en bestemming van onze vrijwillige ouderbijdrage:

BijdrageBedrag
Bijdrage ouderraad15,00
Aanschaf klein materiaal5,00
Schoolpas5,00
Gebruik kluis5,00
Puffiusfonds3,00
Collectieve verzekering2,50
Totaal35,50