Home > Schoolgids > Informatie voor ouders

Invulling onderwijstijd

woensdag 22 januari 2020

Op het Edison College wordt gewerkt met een 70 minuten rooster. Lessentabel 20-21… Lees verder

Lesuitval

woensdag 4 september 2019

Medezeggenschapsraad (MR)

woensdag 4 september 2019

Deelraad Edison College Een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en docenten heeft ongeveer elke maand een vergadering met iemand van de schoolleiding, meestal mijnheer Meijer. Die vertegenwoordiging wordt op het Edison College Deelraad genoemd. In die Deelraad worden de plannen van… Lees verder

Schooltijden

woensdag 4 september 2019

Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen. De officiële schooltijden liggen tussen 07.45 uur en 16.30 uur. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen maken wij bekend… Lees verder

Verzuimbeleid

woensdag 4 september 2019

Verzuimbeleid 2020-2021 Verzuimbeleid op het Edison College. Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd , behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving. Als ouder mag u er… Lees verder