Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Gebruik van foto- en filmopnames

Gebruik van foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is, betekent dit dat wij uw toestemming nodig hebben voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

Als wij uw handtekening niet kunnen tonen, hebben wij geen toestemming. Daarom vragen wij u aan het begin van het schooljaar met een aantal vinkjes op een toestemmingsformulier aan te geven of u toestemming verleent. Wij gebruiken de foto’s/video’s alleen voor de doeleinden die op het toestemmingsformulier staan genoemd. Wij zorgen ervoor dat er geen beelden van uw kind worden gebruikt als u daar geen toestemming voor heeft gegeven. Als wij beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het formulier vermeld staat en waarvoor uw toestemming nodig is, dan nemen wij contact met u op. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is, betekent dit dat wij uw toestemming nodig hebben voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

Als wij uw handtekening niet kunnen tonen, hebben wij geen toestemming. Daarom vragen wij u aan het begin van het schooljaar met een aantal vinkjes op een toestemmingsformulier aan te geven of u toestemming verleent. Wij gebruiken de foto’s/video’s alleen voor de doeleinden die op het toestemmingsformulier staan genoemd. Wij zorgen ervoor dat er geen beelden van uw kind worden gebruikt als u daar geen toestemming voor heeft gegeven. Als wij beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het formulier vermeld staat en waarvoor uw toestemming nodig is, dan nemen wij contact met u op. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken.