Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten, of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van één van de vertrouwenspersonen.

Soms lukt het niet een oplossing binnen de school te vinden. Er is dan de mogelijkheid een klacht in te dienen op basis van de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling. De behandeling van de klacht vindt plaats door het bestuur of door een externe klachtencommissie. Er wordt wel van uit gegaan dat eerst binnen de school is gezocht naar een oplossing.

De klager kan zich eerst melden bij de contactpersoon. De contactpersoon gaat na of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of de schoolleiding op te lossen. Hij/zij kan de klager in overweging geven, afhankelijk van de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij het bestuur of de externe klachtencommissie, of aangifte te doen bij politie/justitie. De contactpersoon kan daarin ook begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Contactpersonen op de AVOO-scholen:

Edison College

Mw. R. (Rieneke) Visser
Telefoon: 06 43 25 43 05
r.visser@veluwseonderwijsgroep.nl

Dhr. H. (Henk) Hop
Telefoon: 055 533 2492
E-mail: h.hop@veluwseonderwijsgroep.nl


Koninklijke Scholengemeenschap

Mw. J. (Judith) Pampiermole
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: j.pampiermole@veluwseonderwijsgroep.nl

Dhr. M.J.M. (Maarten) Nass
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: m.nass@veluwseonderwijsgroep.nl


Gymnasium Apeldoorn

Mw. T. (Tilly) Uil
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: t.uil@veluwseonderwijsgroep.nl

Dhr. B. (Bert) ter Horst
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: b.terhorst@veluwseonderwijsgroep.nl

Het zou kunnen dat de klager geen contact wil opnemen met de contactpersoon omdat de contactpersoon werkzaam is op de school. Voor die situatie kan de klager zich melden bij een (externe) vertrouwenspersoon. De taak van de externe vertrouwenspersoon is gelijk aan die van de contactpersoon. Ook kan de vertrouwenspersoon aanbieden te bemiddelen als hij/zij denkt dat dit tot een oplossing kan leiden.


Externe Vertrouwenspersoon

Drs. B.J. Aalbers
Directielid RSG N.O.-Veluwe
Telefoon: 0578 – 612094

 

 

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten, of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van één van de vertrouwenspersonen.

Soms lukt het niet een oplossing binnen de school te vinden. Er is dan de mogelijkheid een klacht in te dienen op basis van de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling. De behandeling van de klacht vindt plaats door het bestuur of door een externe klachtencommissie. Er wordt wel van uit gegaan dat eerst binnen de school is gezocht naar een oplossing.

De klager kan zich eerst melden bij de contactpersoon. De contactpersoon gaat na of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of de schoolleiding op te lossen. Hij/zij kan de klager in overweging geven, afhankelijk van de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij het bestuur of de externe klachtencommissie, of aangifte te doen bij politie/justitie. De contactpersoon kan daarin ook begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Contactpersonen op de AVOO-scholen:

Edison College

Mw. R. (Rieneke) Visser
Telefoon: 06 43 25 43 05
r.visser@veluwseonderwijsgroep.nl

Dhr. H. (Henk) Hop
Telefoon: 055 533 2492
E-mail: h.hop@veluwseonderwijsgroep.nl

Koninklijke Scholengemeenschap

Mw. J. (Judith) Pampiermole
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: j.pampiermole@veluwseonderwijsgroep.nl

Dhr. M.J.M. (Maarten) Nass
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: m.nass@veluwseonderwijsgroep.nl

Gymnasium Apeldoorn

Mw. T. (Tilly) Uil
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: t.uil@veluwseonderwijsgroep.nl

Dhr. B. (Bert) ter Horst
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: b.terhorst@veluwseonderwijsgroep.nl

Het zou kunnen dat de klager geen contact wil opnemen met de contactpersoon omdat de contactpersoon werkzaam is op de school. Voor die situatie kan de klager zich melden bij een (externe) vertrouwenspersoon. De taak van de externe vertrouwenspersoon is gelijk aan die van de contactpersoon. Ook kan de vertrouwenspersoon aanbieden te bemiddelen als hij/zij denkt dat dit tot een oplossing kan leiden.

Externe Vertrouwenspersoon

Drs. B.J. Aalbers
Directielid RSG N.O.-Veluwe
Telefoon: 0578 – 612094