Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

woensdag 4 september 2019

Deelraad Edison College

Een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en docenten heeft ongeveer6 keer per jaar een vergadering met iemand van de schoolleiding, meestal mijnheer Meijer. Die vertegenwoordiging wordt op het Edison College Deelraad genoemd. In die Deelraad worden de plannen van de schoolleiding over allerlei regels besproken.

Bij veel van die plannen vraagt de schoolleiding of de deelraad het ermee eens is. Is de deelraad het er niet mee eens dan wordt besproken hoe het anders kan en past de schoolleiding soms de plannen aan.

Deze deelraad is dus een nuttige club voor de school waarin ook leerlingen en ouders een belangrijke rol kunnen hebben in het meedenken met de plannen voor de school