Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte (voor alle leerlingen hetzelfde) en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte. De bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs en waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Door de inkomsten uit dit vaste gedeelte van de ouderbijdrage zijn we in staat extra activiteiten voor alle leerlingen te organiseren. Bijvoorbeeld sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden, inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad. De kosten van de excursies vallen onder het variabele, onderwijs gerelateerde gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wij doen, mede vanuit het oogpunt van collectiviteit, een dringend beroep op u om de ouderbijdrage te betalen.

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte (voor alle leerlingen hetzelfde) en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte. De bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs en waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Door de inkomsten uit dit vaste gedeelte van de ouderbijdrage zijn we in staat extra activiteiten voor alle leerlingen te organiseren. Bijvoorbeeld sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden, inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad. De kosten van de excursies vallen onder het variabele, onderwijs gerelateerde gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wij doen, mede vanuit het oogpunt van collectiviteit, een dringend beroep op u om de ouderbijdrage te betalen.