Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen

Antipestprotocol

woensdag 4 september 2019

Lees hier over ‘t  AVOO Antipestprotocol… Lees verder

Passend Onderwijs

woensdag 4 september 2019

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen. In… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld:extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen. In… Lees verder