Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen

Antipestprotocol

woensdag 4 september 2019

Lees hier over ’t  Anti pestprotocol Edison college… Lees verder

Passend Onderwijs

woensdag 4 september 2019

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. De wet passend onderwijs verplicht de school de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben intern of extern aan te bieden. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen…. Lees verder