Intern begeleider

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit van de zorg in kaart te brengen heeft elke school binnen AVOO een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dat profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school biedt. De deelraad dan wel de MR heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. De SOP’s van de scholen vindt u hier:

 

 

Wanneer de leerkracht en/of ouder(s) zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam. Dit team op school bestaat uit de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van het CJG en de ondersteuningscoördinator van de school. Waar nodig worden anderen deskundigen uitgenodigd om het Kernteam te adviseren. Zij kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van kinderen. Ook geven zij advies, bieden zelf hulp of begeleiden ouder(s) en hun kind naar andere hulp.

Vragen over het Kernteam kunt u stellen aan de ondersteuningscoördinator van onze school. De gegevens kunt u opvragen bij de secretariaten van de scholen.

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit van de zorg in kaart te brengen heeft elke school binnen AVOO een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dat profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school biedt. De deelraad dan wel de MR heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. De SOP’s van de scholen vindt u hier:

Edison College
Gymnasium Apeldoorn
KSG

Wanneer de leerkracht en/of ouder(s) zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam. Dit team op school bestaat uit de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van het CJG en de ondersteuningscoördinator van de school. Waar nodig worden anderen deskundigen uitgenodigd om het Kernteam te adviseren. Zij kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van kinderen. Ook geven zij advies, bieden zelf hulp of begeleiden ouder(s) en hun kind naar andere hulp.

Vragen over het Kernteam kunt u stellen aan de ondersteuningscoördinator van onze school. De gegevens kunt u opvragen bij de secretariaten van de scholen.