Passend Onderwijs

woensdag 4 september 2019

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht.
De wet passend onderwijs verplicht de school de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben intern of extern aan te bieden. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen.
In het Schoolondersteuningsplan (SOP) staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Edison College aanbiedt.

Link naar SOP