Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen > Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Edison College aanbiedt.