Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen > Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld:extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen. In het Schoolondersteuningsplan (SOP) staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Edison College aanbiedt. Deze informatie staat op het webportaal en op de website

Schoolondersteuningsprofiel2018-2019 Edison College