Home > Schoolgids > Ondersteuning voor onze leerlingen > Convenant Veilige School

Convenant Veilige School

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om in samenwerking met de Gemeente en de politie de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school te bevorderen. Er is binnen de kaders van dit Convenant gewerkt aan het maken van eenvoudige afspraken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag, en het bewerkstelligen van een sociaal veilig klimaat in en om de school.

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om in samenwerking met de Gemeente en de politie de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school te bevorderen. Er is binnen de kaders van dit Convenant gewerkt aan het maken van eenvoudige afspraken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag, en het bewerkstelligen van een sociaal veilig klimaat in en om de school.