Home > Schoolgids > Onze school

De geschiedenis van de school

woensdag 4 september 2019

Het Edison College is in 1994 ontstaan uit een fusie van drie scholen: De Koninklijke Scholengemeenschap de Maten (MAVO-HAVO-VWO), De Algemene Technische School (VMBO) en Scholengemeenschap de Meent (VMBO). In eerste instantie werd er lesgegeven op drie locaties: De Maten… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

woensdag 4 september 2019

Voortkomend vanuit de missie en de visie heeft het Edison College vijf hoofddoelen geformuleerd die in de periode 2021-2025 centraal staan: Het Edison College levert kwalitatief goed onderwijs op maat Het Edison College draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

woensdag 4 september 2019

De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen…. Lees verder

Maatschappelijke stage

woensdag 4 september 2019

Voor alle leerlingen in het 2e leerjaar is de Maatschappelijke Stage een verplicht en ook nuttig onderdeel. De Maatschappelijke Stage heeft tot doel leerlingen verantwoordelijk te maken als actief burger in de maatschappij. Het is een vorm van binnen of… Lees verder

Onderwijsprogramma

woensdag 4 september 2019

Leerjaar 1 De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iedere groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal. Dit zorgt voor een veilige,… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

woensdag 4 september 2019

Ouders kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad en de deelraad…. Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

woensdag 22 januari 2020

Examen (PTA) Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA), zie hieronder, staan alle… Lees verder