Home > Schoolgids > Onze school

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen…. Lees verder

Maatschappelijke stage

Voor alle leerlingen in het 2e leerjaar is de Maatschappelijke Stage een verplicht en ook nuttig onderdeel. De Maatschappelijke Stage heeft tot doel leerlingen verantwoordelijk te maken als actief burger in de maatschappij. Het is een vorm van binnen of… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Leerjaar 1 De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iedere groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal. Dit zorgt voor een veilige,… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de leerlingenraad. Daarnaast worden er in de school leerlingenpanels en ouderpanels georganiseerd…. Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 1 oktober 2018

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder