Home > Schoolgids > Onze school

De geschiedenis van de school

woensdag 4 september 2019

Het Edison College is in 1994 ontstaan uit een fusie van drie scholen: De Koninklijke Scholengemeenschap de Maten (MAVO-HAVO-VWO), De Algemene Technische School (VMBO) en Scholengemeenschap de Meent (VMBO). In eerste instantie werd er lesgegeven op drie locaties: De Maten… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

woensdag 4 september 2019

Voortkomend vanuit de missie en de visie en in overeenstemming met de hoofdoelen van AVOO heeft het Edison College vijf hoofddoelen geformuleerd die in de periode 2016-2020 centraal staan: Het Edison College levert kwalitatief goed onderwijs op maat Het Edison… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

woensdag 4 september 2019

De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen…. Lees verder

Maatschappelijke stage

woensdag 4 september 2019

Voor alle leerlingen in het 2e leerjaar is de Maatschappelijke Stage een verplicht en ook nuttig onderdeel. De Maatschappelijke Stage heeft tot doel leerlingen verantwoordelijk te maken als actief burger in de maatschappij. Het is een vorm van binnen of… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

woensdag 4 september 2019

Leerjaar 1 De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iedere groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal. Dit zorgt voor een veilige,… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

woensdag 4 september 2019

Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de leerlingenraad. Daarnaast worden er in de school leerlingenpanels en ouderpanels georganiseerd…. Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

woensdag 22 januari 2020

  PTA’s 2019-2020 Edison College: Basis3 avo PTA 2019-2020 Kader3 avo PTA 2019-2020 Mavo3 avo PTA 2019-2020 D&P PTA 2019-2020 HBR PTA 2019-2020 PIE PTA 2019-2020 Basis4 avo PTA 2019-2020 Kader4 avo PTA 2019-2020 Mavo4 avo PTA 2019-2020   Examenreglement… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder