Home > Schoolgids > Onze school > Doelen van ons onderwijs

Doelen van ons onderwijs

woensdag 4 september 2019

Voortkomend vanuit de missie en de visie heeft het Edison College vijf hoofddoelen geformuleerd die in de periode 2021-2025 centraal staan:

  1. Het Edison College levert kwalitatief goed onderwijs op maat
  2. Het Edison College draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van een leerling, zodat hij zijn weg kan vinden in een veranderende maatschappij
  3. Het Edison College werkt samen met de omgeving
  4. Leerlingen van het Edison College leveren een actieve deelname aan en zijn een representatief onderdeel van de omgeving.
  5. Op het Edison College is sprake van een professioneel werkklimaat ten behoeve van de versterking van het primaire proces.