Home > Schoolgids > Onze school > Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

woensdag 4 september 2019

Voor alle leerlingen in het 2e leerjaar is de Maatschappelijke Stage een verplicht en ook nuttig onderdeel. De Maatschappelijke Stage heeft tot doel leerlingen verantwoordelijk te maken als actief burger in de maatschappij. Het is een vorm van binnen of buitenschools leren, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten een bijdrage kunnen leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het gaat hierbij om vrijwilligersactiviteiten bij een non-profitorganisatie, vrijwilligersorganisatie of een maatschappelijk project bij een bedrijf. De leerlingen doen de MaS in een daarvoor vastgestelde week en bedraagt ongeveer 30 uur.