Home > Schoolgids > Onze school > Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

woensdag 4 september 2019

Leerjaar 1

De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iedere groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal. Dit zorgt voor een veilige, vertrouwde sfeer. In dit lokaal wordt op verschillende niveaus lesgegeven. Bijvoorbeeld: een basisleerling heeft les op basisniveau, maar waar mogelijk krijgt hij/zij leerstof en toetsen op kaderniveau en/of mavoniveau.

In leerjaar 1 maken de leerlingen kennis met de drie profielen PIE (techniek), D&P en HBR. Deze praktijklessen noemen we Vakmanschap. In de loop van het jaar maken de leerlingen een keuze voor één van de drie profielen.

De leerling wordt hierin begeleid door een persoonlijke
coach. Die bespreekt met de leerling en de ouders hoe het gaat. Dit heet Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) De coach komt in het eerste leerjaar op huisbezoek. Hij zorgt voor persoonlijke aandacht, zodat de leerling goed in zijn vel zit en gemotiveerd blijft om zijn
doelen te bereiken.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 zijn de leerlingen ook geplaatst in een basis-/kaderklas of een kader-/mavoklas. De werkwijze in leerjaar 2 is identiek aan de werkwijze in leerjaar 1. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen een uitbreiding van het vakkenpakket met de vakken, Duits, biologie, natuur-/
scheikunde en economie.

In leerjaar 2 hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor één van de drie profielen (PIE, D&P, HBR). Ze hebben dus het hele jaar les in hetzelfde profiel. Mocht in de loop van het jaar blijken dat de leerling een verkeerde keuze heeft gemaakt, dan kan in overleg met de decaan nog gewijzigd worden van profiel.

Tijdens het tweede leerjaar wordt één van de keuzedelen van het gekozen profiel al behandeld en afgesloten. Hiermee is een keuzedeel voor het examen afgesloten.

Aan het eind van de tweede klas, maken de kader- en basisleerlingen een definitieve keuze voor een profiel en hierbij kiezen ze de keuzedelen bij het profiel en de bijbehorende theorievakken. De leerlingen die doorstromen naar mavo maken een keus uit de sportroute of een beroepsgerichte route. Kiest de leerling voor een beroepsgerichte route, dan moet uit één van de bovengenoemde profielen gekozen worden. Ook de vmbo-kaderleerling kan kiezen voor de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo). Dit betekent dat zij 3 uur extra onderwijs krijgen.