Home > Schoolgids > Onze school > Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

woensdag 4 september 2019

Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de leerlingenraad. Daarnaast worden er in de school leerlingenpanels en ouderpanels georganiseerd.