Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Bestuur AVOO

Bestuur AVOO

Sinds 1 januari 2019 maakt de stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Het Edison College, de Koninklijke Scholengemeenschap en het Gymnasium Apeldoorn staan onder leiding van het College van Bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep.

De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep wordt gevormd door de volgende vier stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen (SKVOA), Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen, stichting katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de vier bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Sinds 1 januari 2019 maakt de stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Het Edison College, de Koninklijke Scholengemeenschap en het Gymnasium Apeldoorn staan onder leiding van het College van Bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep.

De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep wordt gevormd door de volgende vier stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen (SKVOA), Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen, stichting katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de vier bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Theo Bekker
t.bekker@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99