Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Bestuur AVOO

Bestuur AVOO

maandag 1 oktober 2018

Met ingang van 1 januari 2019 maakt de stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Het Edison College, de Koninklijke Scholengemeenschap en het Gymnasium Apeldoorn staan onder leiding van het College van Bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep.

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau. Zij wordt daarbij geadviseerd en bijgestaan door het centraal management team. De raad van toezicht controleert het college van bestuur.