Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het Apeldoorns Voortgezet Onderwijs (AVOO) bestaat uit drie scholen. Elke school heeft een eigen deelraad of medezeggenschapsraad (MR) en is per school met twee personeelsleden, een ouder en een leerling vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor school gebonden zaken is de eigen deelraad of MR het aangewezen gremium. In de GMR worden de schooloverstijgende zaken besproken. Download hier het GMR-reglement.

Het Apeldoorns Voortgezet Onderwijs (AVOO) bestaat uit drie scholen. Elke school heeft een eigen deelraad of medezeggenschapsraad (MR) en is per school met twee personeelsleden, een ouder en een leerling vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor school gebonden zaken is de eigen deelraad of MR het aangewezen gremium. In de GMR worden de schooloverstijgende zaken besproken. Download hier het GMR-reglement.