Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Identiteit van openbaar onderwijs

Identiteit van openbaar onderwijs

maandag 1 oktober 2018

Onze school behoort tot de stichting  AVOO waar drie openbare scholen voor voortgezet onderwijs onder vallen. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons in mensen met verschillende cultuuropvattingen, verschillende afkomst of verschillende gebruiken. Onderling respect is de basis voor ons onderwijs.