Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Missie van onze school

Missie van onze school

woensdag 4 september 2019

Op het Edison College is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid of huidskleur. De school straalt dit ook uit. Leerlingen, medewerkers en ouders zijn nauw met elkaar verbonden.We staan midden in de maatschappij, zijn innovatief en we leren door te doen.
In onze visie staan drie begrippen centraal:

Samen
Het Edison College vormt één hoekpunt van de driehoek school-oudersmaatschappij. In de driehoek staat elke leerling centraal. We willen elke leerling op maat begeleiden, zodat hij een diploma haalt dat past bij zijn talenten en persoonlijkheid en de juiste keuze leert maken voor zijn ontwikkeling. Dit lukt alleen als we samenwerken. Met leerlingen, ouders, ketenpartners en bedrijven. Daarnaast is het belangrijk dat we innovatief zijn, oog hebben voor wat er in onze omgeving gebeurt en daar op inspelen.

Leren
Leren doen we individueel én samen. Het verloopt het beste als we oog hebben voor verschillen en als we elkaars talenten benutten. Ons doel is leerlingen kennis, vaardigheden en attitude mee te geven die ze nodig hebben om vol zelfvertrouwen en succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Dat begint bij motivatie, de wil om te leren. We spelen zoveel mogelijk in op behoeften en wensen van leerlingen en bieden een programma aan dat aantrekkelijk is voor alle leerlingen. Daarbij is het van belang dat er een goede verbinding is tussen theorie en praktijk en dat de leerling ziet waarvoor hij het doet!

Doen
“Wie ben jij en hoe kan ik jou het best tot leren brengen?” Die vraag stellen onze docenten zich dagelijks, omdat ze weten dat onze leerlingen verschillende leerstijlen, interesses en talenten hebben. Ze kiezen verschillende werkvormen om leerlingen uit te dagen en te activeren. Leren door te doen is daarbij belangrijk, want veel leerlingen zijn echte doeners. Wie door onze school rondloop, ziet dat we alle faciliteiten hebben afgestemd op het leren van de leerlingen. Wij scheppen de voorwaarden, de leerlingen gaan aan de slag. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen het gevoel hebben dat dit hún school en hún omgeving is. Hoe beter ze zich thuis voelen, hoe beter hun resultaten zullen zijn.