Home > Schoolgids

Inspectie van het onderwijs

Kijk voor de contactgegevens van de onderwijsinspectie op www.onderwijsinspectie.nl/contact… Lees verder

Intern begeleider

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de… Lees verder

Invulling onderwijstijd

woensdag 22 januari 2020

Op het Edison College wordt gewerkt met een 70 minuten rooster. Lessentabel 19-20  … Lees verder

Jaarverslag AVOO

De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop en daarover wil AVOO zich ook verantwoorden. Dit doen wij via ons jaarverslag. In het jaarverslag beschrijven wij onze belangrijkste werkzaamheden en resultaten van het afgelopen jaar. De samenvatting van het jaarverslag 2017 en het volledige… Lees verder

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Telefoon: 088 443 31 00 Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur E-mail: jgz@ggdnog.nl… Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Landelijke geschillencommissie

Telefoon: 030 280 9590 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

woensdag 4 september 2019

De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen…. Lees verder

Lesuitval

woensdag 4 september 2019

Maatschappelijke stage

woensdag 4 september 2019

Voor alle leerlingen in het 2e leerjaar is de Maatschappelijke Stage een verplicht en ook nuttig onderdeel. De Maatschappelijke Stage heeft tot doel leerlingen verantwoordelijk te maken als actief burger in de maatschappij. Het is een vorm van binnen of… Lees verder