Home > Schoolgids

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Vakanties en schoolorganisatiedagen

Schooljaar 2020-2021 Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21  december 2020 t/m 3 januari  2021 Krokusvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag 5 april 2021 Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 Hemelvaart 13… Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is een leerling hulp bieden in geval van pech of als er andere hulp nodig is. Leerlingen kunnen op de adressen… Lees verder

Verzuimbeleid

woensdag 4 september 2019

Verzuimbeleid 2020-2021 Verzuimbeleid op het Edison College. Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd , behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving. Als ouder mag u er… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Overige schoolkosten Het Edison College ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom… Lees verder