Home > Schoolgids

Stichting Leergeld Apeldoorn

donderdag 27 september 2018

De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten worden deze door de Stichting Leergeld… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 2 september 2019 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 Paasmaandag 13 april 2020 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Veilig Honk

maandag 1 oktober 2018

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is de leerling hulp bieden als hij/zij bijvoorbeeld pech heeft of om een andere reden hulp nodig heeft. Veilighonk-adressen Klarenbeek Veilighonk-adressen… Lees verder

Vereniging Openbaar Onderwijs

maandag 1 oktober 2018

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl Website: www.voo.nl Postbus 60182 1320 AE Almere… Lees verder

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid op het Edison College. Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd , behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving. Als ouder mag u er vanuit gaan… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

donderdag 27 september 2018

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder