Home > Schoolgids > Zorg voor onze leerlingen > Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Edison College aanbiedt.

Schoolondersteuningsprofiel2018-2019 Edison College