Home > Wiki > Begeleiding voor leerlingen

Begeleiding voor leerlingen

De mentor kan via de afdelingsleider begeleiding aanvragen voor een leerling. Het gaat vooral om leerlingen met een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, een achterstand op taalgebied, maar ook om leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied. De orthopedagogen nemen, indien nodig, testen af om te bepalen waar de problemen op school door veroorzaakt worden. De begeleiding wordt ingezet tijdens een bepaalde periode, waarna wij bekijken of de begeleiding voortzetting verlangt of niet. De hulp wordt dus op maat ingezet; voor sommige leerlingen in een enkel gesprek, voor anderen is er individuele begeleiding tijdens een langere periode. De vakbegeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden, aansluitend op de leerstof. Het doel is om de leerling zo zelfstandig te maken, dat hij of zij weer zonder hulp verder kan.