Home > Wiki > Contact thuis – school

Contact thuis – school

Het Edison College vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. De mentor/studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de brugklas komt hij of zij een keer op huisbezoek.
Naast een algemene ouderavond worden er tijdens het schooljaar enkele oudergespreksavonden georganiseerd. Ouders kunnen op deze avond het rapport van hun zoon/dochter met de docenten en/of de mentor/studiecoach bespreken.