Home > Wiki > Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4

Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4

In het vmbo geldt voor alle leerwegen en sectoren dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten, handelingsplannen en stage) in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) staat alles vermeld over de examenperiode. Het PTA is te vinden op de website van het Edison College.