Home > Wiki > Extra activiteiten – algemene excursies

Extra activiteiten – algemene excursies

Algemene excursies die samenhangen met het vakkenpakket vormen een onderdeel van het verplichte lesprogramma. De kosten van de kennismakingsactiviteiten, van het busvervoer en de entreegelden worden ook door het vrijwillige en onderwijs-gerelateerde deel van de ouderbijdrage gedekt. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de opleiding, het leerjaar en het vakkenpakket. Zonder uw bijdrage lukt het de school niet de excursies te organiseren. Als u mocht besluiten deze bijdrage niet te betalen, dan zal voor de leerling een vervangend programma op school worden aangeboden.