Home > Wiki > Extra activiteiten – vakexcursies

Extra activiteiten – vakexcursies

Vakgebonden excursies die samenhangen met het vakkenpakket vormen onderdeel van het verplichte lesprogramma. De kosten van het busvervoer en de entreegelden worden ook door het vrijwillige onderwijsgerelateerde deel van de ouderbijdrage gedekt. De hoogte van de kosten is eveneens afhankelijk van de opleiding, het leerjaar en het vakkenpakket. Als u mocht besluiten deze bijdrage niet te betalen, dan zal voor de leerling een vervangend programma op school worden aangeboden.