Home > Wiki > Het Edison College heeft het predicaat Gezonde School

Het Edison College heeft het predicaat Gezonde School

Het Edison College heeft het vignet Gezonde Voeding behaald. Vanuit onze missie en visie vinden wij dat de school een omgeving moet zijn waar gezond eten een vanzelfsprekendheid is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling en zijn/haar leefstijl. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.
Bovendien leren leerlingen in de lessen op school over gezond gedrag en in de schoolkantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Teveel jongeren hebben overgewicht, bewegen onvoldoende of weten niet goed wat (on)gezond gedrag is. Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. Het Edison College kiest ervoor om een Gezonde School te zijn, omdat wij leerlingen meer willen meegeven dan alleen rekenen, taal en andere leervakken. Wij zien het (leren) maken van gezonde keuzes als de basis van een optimale ontwikkeling. Wij willen graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl bij leerlingen. De school beschouwt zich als partner in de opvoeding van leerlingen, wat inhoudt dat zowel de school als ouders een rol hebben als het gaat om gezondheid.

Gezondheidsbevordering wordt binnen onze school aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen.

Wat zien we op het Edison College :
 Er wordt in de lessen structureel aandacht besteed aan gezonde voeding. Dit gebeurt in elke afdeling van de school, in de onderbouw, d.m.v. het lespakket DOiT.

 Er is op het Edison College een gezonde schoolkantine volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Ook zaken als roken, alcohol en drugs en sociale gezondheid (omgaan met elkaar) zijn belangrijk waar het gaat over een gezonde leefstijl. Ook deze onderwerpen hebben onze aandacht. Ons volgend doel is het behalen van het vignet roken, alcohol, drugspreventie.