Home > Wiki > Leerwerktraject

Leerwerktraject

Wanneer een leerling niet in staat is het programma van de basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kan deze vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject volgen. Deze meer praktische opleiding biedt minimaal het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak waarin ook examen gedaan moet worden. In overleg met ouders/verzorgers, leerling en een leerbedrijf volgt de leerling dit programma op school en in het bedrijf. De leerling die dit traject succesvol afsluit, kan binnen dezelfde sector doorstromen naar Aventus in niveau 2. Deze route is mogelijk voor alle sectoren en afdelingen in het vmbo.