Home > Wiki > Leren

Leren

Leren is een individueel en een gezamenlijk proces en verloopt goed als er ruimte is voor verschillen. Elke leerling wordt gezien. In het onderwijsprogramma richt het Edison College zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn voor succesvolle deelname aan de maatschappij. De individuele leerling leert als deze intrinsiek of extrinsiek wordt gemotiveerd om te leren. De school biedt een programma aan dat aantrekkelijk is voor leerlingen. De verbinding tussen theorie en praktijk wordt gelegd en het toekomstperspectief is aanwezig.