Home > Wiki > Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Voor alle leerlingen in het 3e leerjaar van alle afdelingen binnen de school is de maatschappelijke stage een verplichte activiteit. Het vormt een onderdeel van het examenprogramma. Bovendien is het een zinvol, leerzaam onderdeel van de opleiding. De maatschappelijke stage heeft tot doel leerlingen verantwoordelijk te maken als actief burger in de maatschappij. Het gaat hierbij vooral om vrijwilligersactiviteiten. De stage moet minimaal 30 uur tellen. De leerlingen worden begeleid in het maken van een keuze uit aangeboden vrijwilligerswerk. Ook mogen ze zelf initiatief nemen om een activiteit in hun omgeving te doen of er zelf een te ontwikkelen.