Home > Wiki > Mentor/studiecoach

Mentor/studiecoach

Alle leerlingen hebben een mentor of studiecoach. De mentor geeft zijn of haar klas les in een of meerdere vakken en zorgt voor de algemene begeleiding van de klas. Ook heeft de mentor de contacten met de ouders/verzorgers, zo komt hij in het eerste jaar een keer bij ouders thuis om over hun kind te praten.

In alle brugklassen verzorgt de mentor de studielessen en de lessen sociale vaardigheden. De leerlingen van havo hebben in de bovenbouw een studiecoach. Deze is persoonlijk begeleider van de leerlingen, stippelt samen met de leerling de beste leerroute uit en helpt bij studieplanning en loopbaanori├źntatie. De studiecoach helpt bij de studieaanpak, maar houdt ook de resultaten in de gaten. Kortom, deze is contactpersoon voor leerlingen, docenten en ouders/verzorgers.